Suyun 79 metr dərinliyinə üzmə və suda 3 dəqiqə boyunca nəfəs tutma rekordu Cənub-şərqi Asiyadan olan bajaulara aiddir. Bajaular bunu balıqçılıq və ya hansısa rekord üçün etmirlər. Onlar məhz suyun…