Heyvanlar aləmi haqqında veriləcək saysız-hesabsız suallar vermək olar. Biz isə maraqlı hesab etdiyimiz 3 sual haqda yazmağa çalışmışıq. Erkək şirlərin başında niyə qalın tüklər var? Meşənin şahı adlandırılan şirlər olduqca…