Məşhur riyaziyyatçı və astronom Pyer Simon Laplas, 1814-cü ildə yazdığı “Ehtimallar üzərində fəlsəfi esse” məqaləsində Laplasın Şeytanı adlı düşüncə təcrübəsindən söz açır. Bu təcrübəyə görə, kainatdakı bütün zərrəciklərin yerini, hərəkət…